Voorwaarden en reglement voor deelname

Wedstrijdreglement en voorwaarden

Maak met jouw creatieve brein de IJmond mooier, beter en gezonder en win!

Tien bedrijven uit de IJmond leggen hun uitdagingen of productieproces voor, de deelnemers bedenken en ontwerpen een innovatie die hier bij past en die een positief effect heeft op het bedrijf en op de IJmond. In november 2018 exposeren de deelnemers hun prototype in de Broedmachine in Beverwijk. 

 • Het betreft een open Ideeënprijsvraag op oproep.
 • De uitschrijver organiseert een informatiebijeenkomst waar deelnemers nader geïnformeerd worden over de opgave en het verloop van de prijsvraag. De uitschrijver stelt deelnemers in staat digitaal opmerkingen en vragen te stellen over de prijsvraag
 • Aanmelding is uitsluitend mogelijk door inzending conform de aanmeldingsvoorwaarden van het aanmeldingsformulier en de stukken waarvan dit formulier stelt dat zij bij de aanmelding ingeleverd dienen te worden.
 • Kick Off Meeting voor bedrijven en makers met presentatie. Elk bedrijf geeft een korte presentatie over de uitdaging of het probleem waar ze tegenaan lopen. Hierna vindt de intekening plaats.
 • De deelnemers dienen bij aanmelding een bedrijf of opdracht te kiezen waar zij zich voor inschrijven en aan verbinden voor de duur van de prijsvraag.  
 • Het ingezonden idee moet voldoen aan de door het bedrijf (opdrachtgever) gestelde eisen rondom onder meer omvang, duurzaamheid, inzetbaarheid, functionaliteit en innovatie. 
 • Inzendingen komen niet anoniem bij Maker-IJ binnen maar worden wel anoniem aan de bedrijven overhandigd en tevens het juryberaad behoeft anonimiteit. Tijdens de prijsuitreiking met het bekendmaken van de winnende ideeën vervalt de anonimiteit van de ontwerpers en tijdens de expositie worden de ontwerpers bij hun prototype genoemd.
 • De jury wordt nader bekend gemaakt.
 • Er is prijzengeld (excl. BTW) beschikbaar voor de winnaar(s) van deze prijsvraag. Met inzending maakt de ontwerper kans op een van de drie geldbedragen te noemen €5.000, €3.000 en €2.000. Eventuele extra prijzen worden te zijner tijd bekend gemaakt.
 • De deelnemers aan de prijsvraag ontvangen geen vergoeding voor het uitwerken van hun inzending. Er is geen vergoeding beschikbaar voor het eventueel opstellen van een aanmelding voor deelname aan de prijsvraag.
 • De uitschrijver zal een publicatie uitgeven om ruchtbaarheid te geven aan de resultaten van de prijsvraag. Mediapartner zijn het Noord Hollands Dagblad en RTV IJmond.
 • De uitschrijver zal aansluitend op de prijsvraag (een selectie van) de inzendingen tentoonstellen. De expositie en presentaties vinden plaats in de Broedmachine Beverwijk.
 • De uitschrijver zal tijdens en aansluitend op de prijsvraag op een speciale website en social media kanalen aandacht besteden aan (een selectie van de) de inzendingen.
 • Alle inzendingen blijven na de prijsvraag gedurende een vastgestelde periode ter beschikking van de uitschrijver. Na het verstrijken van deze periode worden de inzendingen geretourneerd aan de deelnemers of vernietigd na aangeven van deze wens door Ontwerper.
 • Ontwerper zal aan het bedrijf (opdrachtgever) een licentie verlenen om het uiteindelijke idee en de schriftelijke toelichting te gebruiken, dit geldt expliciet niet voor het gemaakte ontwerp, het auteursrecht of prototype, deze blijven eigendom van Ontwerper.
  Download volledig reglement met voorwaarden: maker-ij prijsvraag reglement.pdf

Planning


Op dit moment kan de Maker-IJ competitie niet door gaan. Neem contact op met annabel@annna.nl als je op de hoogte wil blijven voor de toekomst!